کتب حسابداری پیام نور

دانلود كتاب های حسابداری پیام نور هدیه ای برای دانشجویان عزیز پیام نوری

چهارشنبه 8 فروردین 1397

ضرری که در هنگام کاهش ارزش دارایی های سرمایه ای نظیر سرمایه گذاری در مسکن رخ می‌دهد، زیان سرمایه ای گفته می‌شود.

این ضرر تا زمانی که دارایی با قیمتی پایین‌تر از قیمت خرید فروخته نشود، تحقق نخواهد یافت.

زیان سرمایـه ای اساساً تفاوت بین قیمت خرید و قیمتی است که دارایی فروخته می‌شود، جایی که قیمت فروش از قیمت خرید کمتر است.

برای مثال، اگر یک سرمایه گذار خانه‌ای را به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان خریداری کند و آن را ۵ سال بعد ۲۰۰ میلیون تومان بفروشد، یک ضرر ۵۰ میلیون تومانی برای سرمایه گذاری او محقق شده است.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 8 فروردین 1397

  احتمال نکول تسهیلات پرداختی به مشتریان یکی از موارد مهم در ارائه تسهیلات بانک‌ها است.

  ناکامی در پرداخت فوری سود یا اصل سرمایه در زمان مقرر، نکول یا ورشکستگی گفته می‌شود. این نکول زمانی اتفاق میفتد که طرف بدهکار قادر به برآورده کردن تعهد قانونی بازپرداخت بدهی نیست. قرض گیرنده ممکن است وقتی از انجام پرداخت های لازم ناتوان بوده یا مایل به پرداخت بدهی نباشد، نکـول کند. در تعریفی دیگر ناکامی هر یک از طرفین در اجرای تعهدات خود در قراردادهای آتی که توسط بازار ملزم به اجرای آن است، نکـول گفته می‌شود.

  برآورد احتمال نکول تسهیلات پرداختی به مشتریان یکی از موارد مهم در ارائه تسهیلات بانک‌ها است. احتمال عدم نکول تسهیلات با متغیرهای میزان وثیقه دریافتی از مشتری، میزان درآمد ماهانه مشتری، وضعیت متقاضی دریافت تسهیلات از لحاظ محل سکونت (مالک یا مستاجر بودن متقاضی)، سن متقاضی دریافت تسهیلات ، وضعیت شغلی متقاضی از لحاظ ثبات و مدرک تحصیلی متقاضی دریافت تسهیلات، رابطه مثبت دارد و با مبلغ تسهیلات پرداختی به مشتری و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به متقاضی، رابطه منفی دارد.

 • نظرات() 
 • شنبه 25 شهریور 1396

  بانکها حق اعمال محرومیت(اعطای تسهیلات،افتتاح حساب وسایرخدمات بانکی) علیه مشتریان دارای چک برگشتی را ندارند.

  جهت دریافت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اینجا کلیک کنید.

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 14 بهمن 1395

  شرایط و روش های شناسایی درآمد در حسابداری چه در حالت عمومی و چه در حالت های خاص، همگی به اصل بینادین تحقق و به دو ملاک عمومی

  ١- تحقق یافتن یا تحقق یافتنی گشتن و

  ٢ - کسب شدن بر می گردد.

  بر طبق بیانیه شماره ٥ FASB روش های شناسایی درآمد در حسابداری به شرح زیر است:

  ١- روش فروش
  در حالتی که دو ملاک فوق در زمان تحویل کالا یا ارائه خدمات محقق شده است.

  ٢- روش تولید و تحویل
  در حالتی که معامله فروش یا دریافت وجه(یا هردو) مقدم بر تولید و تحویل باشد. مانند آبونمان نشریات و مجلات که درآمد در زمان تحویل شناسایی می شود. نه در تاریخ وقوع معامله یا قرارداد فروش یا در تاریخ دریافت وجه. در واقع در موقع دریافت وجه یا وقوع معامله فروش پیش دریافت معامله ثبت می شود و در زمان تحویل نشریه پیش دریافت بدهکار و درآمد بستانکار می شود.

  ٣- روش درصد پیشرفت کار
  در حالتی که قرارداد ساخت و ساز با مشتری پیش ار تولید منعقد می شود. درآمد مربوط همراه با پیشرفت کار و متناسب با آن به شرطی که برآورد قابل اعتماد برای اندازه گیری پیشرفت کار میسر باشد، شناسایی می شود.

  ٤- روند کسب درآمد
  در حالتی که ارائه خدمات برای مشتری یا واگذاری حق استفاده از دارایی های موسسه به مشتری بر اساس قیمت های قراردادی معین و از پیش توافق شده با فراهم بودن اندازه گیری های قابل اعتماد به شیوه پیوسته در گذر زمان پیش می رود( مانند اجاره یا بهره وام). در این حالت می توان درآمد مربوط را با گذشت زمان کسب شده شمرد و بر این اساس مثلا ماهانه شناسایی کرد.

  ٥- تکمیل تولید
  در حالتی که فرآورده یا دارایی های دیگری که فروش آنها به اسانی میسر باشد و به توان قیمت های آنها را با قابلیت اعتماد تعیین کرد(مانند برخی محصولات کشاورزی و فلزات گران بها با قیمت های تضمین شده) درآمدها را می توان در زمان تکمیل تولید و آماده شدن فرآورده شناسایی کرد.

  ٦- مبادلات غیر نقدی
  هرگاه که به ازای فرآورده ها خدمات یا سایر دارایی ها دارایی های غیر نقدی دریافت شود. و این دارایی ها را نتوان به اسانی نقد کرد. درآمدها سود های غیر عملیاتی یا زیان های فراعملیاتی حاصل از معامله بر اساس کسب شدن و فرجام یافتن معامله شناسایی می شود. مشروط بر اینکه برآورد قابل اعتماد از ارزش بازار دارایی های دریافت شده میسر باشد.

  ٧- روش نقدی
  این همان روش اقساطی در شناسایی درآمد است در حالتی که نتوان دریافت مابه ازای تعهد شده را در معامله فروش با قابلیت اعتماد برآورد کرد. و بنابراین شناسایی درآمد منوط به دریافت وجه نقد و متناسب با مبلغ آن است.

  ٨- روش بازیافت هزینه
  اگر تحقق قیمت فروش قابل پیش بینی نباشد درآمد یا سود غیرعملیاتی آن گاه شناسایی می شود که مبالغ وجه نقد معادل کل هزینه ها دریافت شده باشد.

  به هرحال شناسایی درآمد(و تغییر خالص دارایی ها) در هر مرحله از مراحل پدیدآوردن فرآورده نهایی چه قبل و چه بعد از فرجام پذیرفتن فروش باید چنان باشد که اطلاع به جاتر درباره ماهیت عملیات موسسه به دست دهد و بر سودمندی گزارش حسابداری بیفزاید بی آنکه از قابلیت اعتماد محتوای آن بکاهد.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393

  دانلود استانداردهای حسابرسی در یک فایل زیپ

  دانلود خلاصه استاندارد های حسابداری

  برای دانلود جداگانه استانداردها بر روی استاندارد مورد نظر کلیک نمایید:

  عنوان استاندارد

  شماره استاندارد

  مفاهیم نظری گزارشگری مالی

  -

  مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری

  -

  نحوه ارائه صورتهای مالی

  ۱

  صورت جریان وجوه نقد

  ۲

  درآمد عملیاتی

  ۳

  ذخایر,بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی(تجدید نظر شده 1384)

  ۴

  رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدید نظر شده 1384)

  ۵

  گزارش عملکرد مالی

  ۶

  حسابداری موجودی مواد و کالا

  ۸

  حسابداری پیمانهای بلندمدت

  ۹

  حسابداری کمکهای بلاعوض دولت

  ۱۰

  حسابداری داراییهای ثابت مشهود(تجدید نظر شده 1386)

  ۱۱

  افشای اطلاعات اشخاص وابسته (تجدید نظر شده 1386)

  ۱۲

  حسابداری مخارج تأمین مالی

  ۱۳

  نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری

  ۱۴

  حسابداری سرمایه گذاریها

  ۱۵

  تسعیر ارز

  ۱۶

  داراییهای نامشهود ( تجدید نظر شده 1386)

  ۱۷

  صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی( تجدید نظرشده  1384)

  ۱۸

  ترکیبهای تجاری ( تجدید نظر شده 1386)

  ۱۹

  حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

  ۲۰

  حسابداری اجاره ها

  ۲۱

  گزارشگری مالی میان دوره ای

  ۲۲

  حسابداری مشارکتهای خاص

  ۲۳

  گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

  ۲۴

  گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف

  ۲۵

  فعالیتهای کشاورزی

  ۲۶

  طرحهای مزایای بازنشستگی

  ۲۷

  فعالیتهای بیمه عمومی

  ۲۸

  فعالیتهای ساخت املاک

  ۲۹

  سود هر سهم

  ۳۰

  داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

  ۳۱

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393

  الف)روش اولین صادره از اولین وارده : FIRST IN FIRST OUT
  در این روش كه روش فایفو معروف است ، فرض براین است که کالای خریداری شده به ترتیب ورود به انبار, از انبار خارج می گردد یعنی كالاهایی كه ابتدا خریداری میشوند ابتدا مصرف یا به فروش میرسند پس کالایی که در پایان دوره در انبار باقیمانده, مربوط به خریدهای آخر است و قیمت خرید آنها را به عنوان ارزش موجودی کالای پایان دوره در نظر می گیریم .
  برای روشن شدن موضوع با هم مثال زیر را بررسی می کنیم :

  مثال)فرض کنید در یک شرکت بازرگانی موجودی پایان دوره یک قلم از کالاهای شرکت در پایان سال مالی 83 تعداد 500 عدد باشد و اطلاعات زیر در مورد آن كالا در دست است :
                                               تعداد                                    نرخ (ریال)
                                             ------------                             -----------
  موجودی کالای اول دوره                  200                                     300  
  خرید اول                                    250                                     320
  خرید دوم                                    300                                     330
  خرید سوم                                   250                                     350

  قیمت موجودی کالای پایان دوره با استفاده از روش فایفو به صورت زیر محاسبه می شود :
  با توجه به اینكه کالای باقیمانده در پایان دوره جزو آخرین خرید هاست پس تعداد 500 عدد کالای باقیمانده را به ترتیب از آخرین خرید ها قیمت گذاری می کنیم . و به صورت زیر محاسبه مینماییم :

  بهای خرید سوم 87500=350*250
  تعداد باقیمانده موجودی پایان دوره 250=250-500
  بهای باقیمانده از خرید دوم 82500=330*250
  بهای تمام شده موجودی پایان دوره 170.000=82.500+87.500

  به عبارت دیگر از خریدهای انجام شده در طی سال و موجودی کالای ابتدای سال تنها 250 عدد کالا از خرید سوم و 250 عدد از خرید دوم باقیمانده و بقیه کالاهای خریداری شده و موجودی کالای ابتدای دوره فروخته شده و یا از انبار خارج شده است .
   
  ب)روش اولین صادره از آخرین وارده : LAST IN FIRST OUT

  دراین روش كه به روش لایفو معروف است فرض بر این است که آخرین کالای خریداری شده زودتر از انبار خارج می شود و آنچه در پایان دوره باقی می ماند از بین کالاهای اول دوره است . اگر مثال قبل را دوباره تکرار کنیم قیمت 500 عدد موجودی کالای شرکت بازرگانی در پایان دوره با توجه به اطلاعات قبل به صورت زیر محاسبه می شود :
                                                تعداد                            نرخ
                                               ---------                   -----------
  موجودی کالای اول سال                   200                            300          
  خرید اول                                    250                            320 
  خرید دوم                                    300                            330
  خرید سوم                                   250                            350

  قیمت تعداد 200 عدد از کل کالای باقیمانده 60.000 = 200*300
  قیمت تعداد 250 عدد از کل کالای باقیمانده 80.000 = 250*320
  قیمت تعداد 50 عدد از کل کالای باقیمانده 16.500 = 50*330
  ----------
  قیمت 500 عدد کالای باقیمانده در پایان دوره 156.500
  به عبارت دیگر از کل موجودی کالای ابتدای سال و خرید های انجام شده در طی سال تعداد 200 عدد از موجودی کالای اول سال و 250 از خرید اول و 50 عدد از خرید دوم باقیمانده و بقیه فروخته شده است و با ضرب این تعداد کالای باقیمانده در نرخهای خرید مربوط به هرکدام قیمت کالای باقیمانده در آخر سال بدست می آید .
   
  ج)روش شناسایی ویژه:
  این روش برای تعیین قیمت تمام شده آخر دوره کالاهایی به کار می رود که بهای تمام شده هر واحد آن را بتوان به تنهایی بدست آورد. مثلآ اگر یک نمایشگاه اتومبیل را در نظر بگیرید ، در پایان سال می توانیم به آسانی مشخص کنیم اتومبیل های باقیمانده به چه قیمتی خریداری شده اند .
  نکته مهم این است که از این روش عمدتآ در موسساتی که تعداد کالاهای آنها محدود و کاملآ متمایز از یکدیگرند استفاده می شود . برای درک بهتر این موضوع مثال زیر را با هم بررسی می کنیم :

  مثال ) در موسسه تجاری امیدان موجودی کالاهای پایان دوره به شرح زیر است :
                                 تعداد کالای پایان دوره (واحد)                        قیمت هر واحد(ریال)
                                 ------------------------------                        ---------------------
  خرید25/1/83                               50                                                 2.000
  خرید20/4/83                               40                                                 2.200
  خرید15/8/83                               62                                                 2.500

  مطلوبست : محاسبه قیمت تمام شده کالای پایان دوره

  100.000 = 2.000 * 50
  88.000 = 2.200 * 40
  155.000 = 2.500 * 62
  --------------
  343.000 ریال قیمت تمام شده موجودی كالای پایان دوره

  به عبارت دیگر تعداد کالای باقیمانده از هر نوع را در قیمت واحد آن ضرب می کنیم تا قیمت کل آن نوع کالا بدست آید و در آخر مجموع قیمت تمام کالاهای باقیمانده د ر پایان دوره را محاسبه می کنیم .

 • نظرات() 
 • جمعه 12 اردیبهشت 1393

  نام کتاب:مباحث جاری در حسابداری

  فرمت:جاوا

  برای دانلود کتاب روی لینک زیر کلیک کنید:

  دانلود نرم افزار موبایل مباحث جاری درحسابداری

   

  >>>توجه کنید که این نرم افزار فقط بر روی گوشیهای جاوا قابل نصب است.<<<

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393

  نام جزوه:دست نوشته های سر کلاس درس آمار و احتمالات1

  فرمت:pdf

  حجم:3مگابایت و10مگابایت

  برای دانلود جزوه به تناسب سرعت اینترنت کلیک کنید.

  کاربران دیال آپ(3 مگابایت)

   

  کاربران اِی دی اِس اِل(10 مگابایت)

  >>>توضیح اینکه هر دو فایل دارای یک محتوی میباشند فقط حجمشان تفاوت دارد.و این جزوه بر اساس کتاب خانم خدیجه جمشیدی میباشد.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393

  نرم افزار جزء 30 قرآن کریم، امکان نمایش متن و ترجمه فارسی قرآن کریم را دارد. در این نرم افزار امکان مشاهده سوره های 78 تا114 قرآن کریم و گوش دادن به ترتیل این سوره ها با صدای استاد عبدالباسط وجود دارد.

  نرم افزار جزء 30 قرآن کریم محصولی از موسسه پارس قرآن بوده و به صورت رایگان توزیع شده است.

  این نرم افزار قرآن صوتی، محیطی ساده دارد و کار با آن آسان است. به این ترتیب شما میتوانید همزمان با مشاهده متن و ترجمه قرآن کریم، بر روی آیکون مدیا پلیر که در هر صفحه وجود دارد کلیک کنید تا ترتیل آن سوره با صدای استاد عبدالباسط پخش شود.

  پسورد:www.sarzamindownload.com

  حجم:11.8 مگابایت

  برای دانلود نرم افزار اینجا کلیک کنید.

  >>>توجه کنید که فایل دارای پسورد است.

   

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393

  نام کتاب:آشنایی با دفاع مقدس

  فرمت:pdf

  پسورد فایل:shorejebhe

  برای دانلود کتاب روی لینک زیر کلیک کنید:

  دانلود کتاب درس آشنایی با دفاع مقدس

  >>>توجه:این فایل داری پسورد است,لطفا" پسورد آن را هنگام دانلود وارد کنید.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 9 اردیبهشت 1393

  نرم افزار حاضر مجموعه لغات کتاب زبان تخصصی دو رشته حسابداری دانشگاه پیام نور می باشد.
  سعی کردم بیشتر لغاتی که احتمال ناآشنایی با اون ها هست رو تو نرم افزار بیارم.
  برای سهولت در خواندن لغات و سهولت در پی گیری مطالعات قبلی، هر بخش به بخش های کوچکتری تقسیم شده که حدود سی و چهار لغت در هر بخش وجود داره.
  این نرم افزار می تواند در مکان های مختلف در کنار شما باشد و بدون آنکه کاغذ و کتابی با خود داشته باشید به مرور درس ها بپردازید.
  این كتاب توسط حبیب جعفرپور، دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور آذرشهر تایپ و ترجمه شده است.امید است كه مورد استفاده دانشجویان عزیز قرار بگیره.
  این نرم افزار فاقد هر گونه بد افزاری می باشد و مسئولیت استفاده از آن برعهده کاربر می باشد.

  زبان تخصصی دو حسابداری مخصوص جاوا

   

  زبان تخصصی دو حسابداری مخصوص اندروید

 • نظرات() 
 • سه شنبه 9 اردیبهشت 1393

  نرم افزار حاضر مجموعه لغات کتاب زبان تخصصی یک رشته حسابداری دانشگاه پیام نور می باشد.
  سعی کردم بیشتر لغاتی که احتمال ناآشنایی با اون ها هست رو تو نرم افزار بیارم.
  برای سهولت در خواندن لغات و سهولت در پی گیری مطالعات قبلی، هر بخش به بخش های کوچکتری تقسیم شده که حدود سی و چهار لغت در هر بخش وجود داره.
  این نرم افزار می تواند در مکان های مختلف در کنار شما باشد و بدون آنکه کاغذ و کتابی با خود داشته باشید به مرور درس ها بپردازید.
  این كتاب توسط حبیب جعفرپور، دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور آذرشهر تایپ و ترجمه شده است.امید است كه مورد استفاده دانشجویان عزیز قرار بگیره.
  این نرم افزار فاقد هر گونه بد افزاری می باشد و مسئولیت استفاده از آن برعهده کاربر می باشد.



   

  مخصوص گوشی های جاوا

   


  مخصوص گوشی های اندروید

 • نظرات() 
 • سه شنبه 9 اردیبهشت 1393

  کتاب مدیریت تولید نوشته بابک کاظمی، یکی از کتاب های تدریسی در دانشگاه پیام نور هست. خلاصه این کتاب همراه با تصاویر توسط حبیب جعفرپور تهیه و تایپ شده است. نکات به صورتی هست که وقت زیادی از شما نمی گیره و بخش بندی هر فصل این امکان رو به شما میده که مطالعات خود را پی گیری کنید. این نرم افزار رو می توانید در هرجا که هستید با خود داشته باشید و استفاده کنید. امیدواریم که دوستان از این نرم افزار استفاده ببرند.

  دانلود نرم افزار موبایل مدیریت تولید مخصوص جاوا دانلود نرم افزار موبایل مدیریت تولید مخصوص اندروید

 • نظرات() 
 • سه شنبه 9 اردیبهشت 1393

  نرم افزار حاضر، خلاصه و نكات كلیدی كتاب روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور هست كه در برخی رشته ها تدریس میشه. در رشته حسابداری برخی فصول حذف شده بودند كه مطالعه آن فصول برای دانشجویانی كه تمامی كتاب رو امتحان می دهند، به عهده خود دانشجو هست.این كتاب یك یادآور خوب برای شماست.هرجایی كه هستی، تو صف نانوایی، به هنگام آشپزی، تو راه دانشگاه، می تونی راحت و بدون دغدغه درس رو مرور كنی. توصیه میكنم تست های مربوط به امتحانات رو هم بزنید. در ضمن، فصل یازده و فصل فشار روانی، گروه بندی نشده ولی بقیه دروس گروه بندی شده هستند.
  این كتاب توسط حبیب جعفرپور، دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور آذرشهر خلاصه و تایپ شده است.امید است كه مورد استفاده دانشجویان عزیز قرار بگیره.

  نرم افزار روانشناسی عمومی مخصوص جاوا

   

   نرم افزار روانشناسی عمومی مخصوص اندروید

 • نظرات() 
 • دوشنبه 8 اردیبهشت 1393

  نام کتاب:کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری

  مولف:مهندس اکبر شیر کوند و ابوالفضل هدایتی آذر

  ویراستار:دکتر احمد فراهانی

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:

   

  کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری

 • نظرات() 
 • یکشنبه 7 اردیبهشت 1393

  عنوان : جزوه تحقیق در عملیات ۱

  استاد مربوطه : سیاوش صالحی
  تهیه کننده : سعید ارجمند

  فرمت فایل : pdf

  حجم فایل : ۱ مگابایت

  برای دانلود جزوه روی لینک زیر کلیک کنید :

   

  جزوه درسی ” تحقیق در عملیات ۱ “(قسمت اول)

   

  جزوه درسی ” تحقیق در عملیات ۱ “ (قسمت دوم)

 • نظرات() 
 • یکشنبه 7 اردیبهشت 1393

  عنوان : جزوه حسابداری صنعتی ۱

  استاد مربوطه : آقای محمدی

  تهیه کننده : منصور نوری

  فرمت فایل : pdf 

  حجم فایل : ۴۵۰ کیلوبایت   

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :

  جزوه درسی ” حسابداری صنعتی ۱ “

 • نظرات() 
 • یکشنبه 7 اردیبهشت 1393

  عنوان : جزوه اصول حسابداری ۱

  استاد : حسین اسماعیلی

  تهیه کنند : منصور نوری

  فرمت فایل : pdf

  حجم فایل : ۹۳۰ کیلوبایت

  برای دانلود جزوه روی لینک زیر کلیک کنید :

  جزوه درسی ” اصول حسابداری ۱ “

 • نظرات() 
 • شنبه 6 اردیبهشت 1393

  عنوان : جزوه مالیه عمومی به همراه ۱۱۰ تست مالیه عمومی

  نویسنده و تهیه کننده : کامران فقیهی

  فرمت فایل : pdf

  حجم فایل : ۱٫۶۳ مگابایت 

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :

  جزوه مالیه عمومی + ۱۱۰ تست

 • نظرات() 
 • شنبه 6 اردیبهشت 1393

  عنوان فایل : جزوه اصول حسابداری ۳

  تهیه و تنظیم : منصور نوری

  فرمت فایل : pdf

  حجم فایل : ۵۰۰ کیلوبایت  

  برای دانلود جزوه روی لینک زیر کلیک کنید :

  دانلود جزوه ” اصول حسابداری ۳ ”

 • نظرات() 
 • شنبه 6 اردیبهشت 1393

  فرمت فایل : pdf

  حجم فایل : ۷۸۰ کیلوبایت

  مولف کتاب : آیت الله جعفر سبحانی و دکتر محمد محمدرضایی

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:

  دانلود کامل کتاب اندیشه اسلامی ۱

 • نظرات() 
 • شنبه 6 اردیبهشت 1393

  فرمت فایل : pdf
  حجم فایل : ۱۲٫۵ مگابایت
  مولف کتاب : محمود علیمحمدی و حسن خلیلی
  تعداد صفحات کتاب: ۲۷۸

  برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید :

  دانلود کتاب زبان عمومی

 • نظرات() 
 • شنبه 6 اردیبهشت 1393

  فرمت فایل : pdf
  حجم فایل : ۵٫۷ مگابایت
  مولف کتاب : دکتر زهرا برومند
  تعداد صفحات : ۳۴۴ صفحه

  برای دانلود کامل کتاب روی لینک زیر کلیک کنید :

  دانلود کتاب ” مدیریت رفتار سازمانی “

 • نظرات() 
 • شنبه 6 اردیبهشت 1393

  فرمت فایل : pdf

  حجم فایل : ۲ مگابایت

  نویسنده کتاب : محمد لشکری

  دانشجویانی که به هر نحوی موفق نشدند کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی را تهیه کنند می توانند این کتاب را از قسمت ذیل دانلود نمایند.

  یادآوری میکنم نویسنده کتاب جدید توسعه اقتصادی و برنامه ریزی آقای محمد لشکری می باشد ( انتشارات پیام نور )

  برای دانلود کتاب روی لینک زیر کلیک کنید :

  دانلود کامل کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی محمد لشکری

 • نظرات() 
 • شنبه 6 اردیبهشت 1393

  فرمت فایل : pdf

  حجم فایل : ۴۸۰ کیلوبایت

  نویسنده کتاب : صادق بافنده ایماندوست

  دانشجویانی که به هر نحوی موفق نشدند کتاب ” زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ” را تهیه کنند می توانند این کتاب را از قسمت ذیل دانلود نمایند.

  یادآوری میکنم نویسنده کتاب جدید ” زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت “ آقای صادق بافنده ایماندوست می باشد ( انتشارات پیام نور )

  برای دانلود کتاب روی لینک زیر کلیک کنید :

  دانلود کامل کتاب ” زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ” صادق بافنده ایماندوست

 • نظرات() 
 • شنبه 6 اردیبهشت 1393

   ردیف نام درس   تهیه کننده  لینک دانلود
   1  اصول حسابداری (1)  ترابی  دانلود پاورپوینت
   2 اصول حسابداری (1)  عیوضی حشمتی  دانلود پاورپوینت
   3  اصول حسابداری (1)  دکتر حسینی  دانلود پاورپوینت
   4  اصول حسابداری (2)  هدایتیان  دانلود پاورپوینت
   5  اصول حسابداری (3)  غلامی کیان  دانلود پاورپوینت
   6  اصول حسابداری (3)  صلواتی  دانلود پاورپوینت
   7  اقتصاد کلان{اصول علم اقتصاد}  دکتر غفاری  دانلود پاورپوینت
   8  اقتصاد خرد  خداداد کاشی  دانلود پاورپوینت
   9  اقتصلد خرد  فرحمند حبیبی  دانلود پاورپوینت
   10  تحقیق در عملیات{پژوهش عملیاتی}  حیدری  دانلود پاورپوینت
   11  توسعه اقتصاد و برنامه ریزی  فرحمند حبیبی  دانلود پاورپوینت
   12   توسعه اقتصاد و برنامه ریزی  دکتر لشکری  دانلود پاورپوینت
   13  حسابداری پیشرفته (1)  هدایتیان  دانلود پاورپوینت
   14  حسابداری پیشرفته (2)  شفیع زاده  دانلود پاورپوینت
   15  حسابداری صنعتی (1)  مقدم  دانلود پاورپوینت
   16  حسابداری صنعتی (1)  غلامی کیان  دانلود پاورپوینت
   17  حسابداری صنعتی (1)  دکتر صالح نژاد  دانلود پاورپوینت
   18  حسابداری صنعتی (2)  مقدم  دانلود پاورپوینت
   19  حسابداری صنعتی (2)  دکتر صالح نژاد  دانلود پاورپوینت
   20  حسابداری صنعتی (3)  دکتر صالح نژاد  دانلود پاورپوینت
   21  حسابداری مالیاتی  عیوضی حشمتی  دانلود پاورپوینت
   22  حسابداری مالیاتی  شفیع زاده  دانلود پاورپوینت
   23  حسابداری میانه (1)  مقدم  دانلود پاورپوینت
   24  حسابداری میانه (1)  غلامی کیان  دانلود پاورپوینت
   25  حسابداری میانه (1)  مشکی  دانلود پاورپوینت
   26  حسابداری میانه (2)  ترابی  دانلود پاورپوینت
   27  حسابداری میانه (2)  شفیع زاده  دانلود پاورپوینت
   28  حسابرسی (1)  صلواتی  دانلود پاورپوینت
   29  حسابرسی (2)  شفیع زاده  دانلود پاورپوینت
   30  حقوق بازرگانی  دکتر حسینی  دانلود پاورپوینت
   31  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1)  صحت خواه  دانلود پاورپوینت
   32  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)  سلطانی  دانلود پاورپوینت
   33  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)  میرزایی  دانلود پاورپوینت
   34  روانشناسی کار  هرمزی  دانلود پاورپوینت
   35  مالیه عمومی وخط مشی مالی دولتها  غفاری  دانلود پاورپوینت
   35   مالیه عمومی وخط مشی مالی دولتها  میلانی  دانلود پاورپوینت
   36  مباحث جاری در حسابداری  ترابی  دانلود پاورپوینت
   37  مبانی جامعه شناسی  کیانی  دانلود پاورپوینت
   38  مدیریت مالی (1)  شفیع زاده  دانلود پاورپوینت
   39  مدیریت مالی (1)  صلواتی  دانلود پاورپوینت
   40 مدیریت مالی (2)  هدایتیان  دانلود پاورپوینت
   41  مقدمه ای بر روش تحقیق در مدیریت  دکتر خدابخش  دانلود پاورپوینت
   42  پول و ارز بانکداری  علی رضازاده  دانلود پی دی اف

 • نظرات() 
 • شنبه 6 اردیبهشت 1393

  مقدمه

  حسابداری فن ثبت، طبقه‌بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یک موسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از بررسی این اعداد است. این عملیات معمولاً به وسیله یک حسابدار انجام می‌شود.

  تاریخچه

  حسابداری در دانشگاهی با بیش از پانصد سال سابقه و با نام لوکا پاچیولی (۱۴۹۵ میلادی) آغاز شده‌است. لوکا پاچیولی تحصیلات خود را در وِنیس و رُم گذراند و در دهه ۱۴۷۰ راهب صومعه‌ای شد که از فرقه فرانسیس بود. تا سال ۱۴۹۷ معلم خصوصی پروازی ریاضیات بود، که در آن سال دعوت نامه‌ای از لودُویکو اِسفُرتسا دریافت نمود تا در میلان مشغول به کار شود. او در آنجا با لئوناردو داوینچی کار و زندگی می‌کرد و به او ریاضیات یاد می‌داد. در ۱۴۹۹، پاسیولی و لئوناردو مجبور شدند تا از میلان فرار کنند که لوئی دوازدهم از فرانسه شهر را به تصرّف خود در آورده و حامیان آنها را از آنجا بیرون کرد. بعد از آن، پاسیولی و لئوناردو خیلی اوقات با همدیگر سفر می‌کردند. به محض برگشت به میهن، پاسیولی به علت سالخوردگی در سال ۱۵۱۷ فوت کرد.

  پاسیولی چندین کتاب در زمینه ریاضیات منتشر کرد که شامل اثر زیر می‌باشد:

  Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita Venice ۱۴۹۴

  تلفیق دانش ریاضی زمان خود، همچنین جالب توجه می‌باشد که شامل اولین شرح منتشر شده درباره روش نگهداری از حسابها و دفاتر می‌باشد که تجّار وِنیزی در طول رنسانس ایتالیا بکار می‌بردند، که به سیستم حسابداری دفترداری دو طرفه معروف بود. اگرچه پاسیولی این سیستم را تدوین کرد نه اینکه آنرا اختراع کرده باشد، ولی به‌عنوان «پدر علم حسابداری» مورد توجه واقع شد. سیستمی که او منتشر کرد شامل اغلب چرخه‌های حسابداری بود که ما امروز آنها را می‌شناسیم. او استفاده از دفاتر روزنامه و دفتر کل را شرح داد، و تذکر داد که یک فرد نباید به رختخواب برود مگر اینکه بدهی با بستانکاری برابر باشد! دفتر کل او حسابهایی برای موجودی (که شامل وجوه دریافتی و موجودی کالا بود)، تعهّد بانکی، سرمایه، درآمد، و مخارج داشت- انواع حساب که در بیلان کار و صورتحساب درآمد یک سازمان بترتیب گزارش می‌شود. او ثبت نهایی آخر سال را نشان داد و پیشنهاد کرد که یک تراز آزمایشی برای تأیید دفتر کل متعادل بکار گرفته شود. همچنین، رساله او دامنه وسیعی از موضوعات مرتبط را، از اخلاقیات حسابداری گرفته تا حسابداری هزینه، شامل می‌شود.

  از مهم‌ترین تغییرات حسابداری در طول پانصد سال گذشته تغییر ماهیت نظری آن است. حسابداری دانشگاهی در چهارصد سال اول عمر خود عمدتاً رویکردی تکنیکی و فنی داشته‌است. در اوایل سده بیستم اولین مباحث نظری در حوزه حسابداری مطرح و وجه علمی بودن آن به مذاق بحث گذاشته می‌شود. در طول دهه‌های آغازین سده بیستم مباحث نظری و فلسفی جدی در خصوص تعلق حسابداری به یکی از حوزه‌های معرفت بشری رواج داشته‌است. این مجادلات در طرح تخصیص حسابداری به یکی از حوزه‌های علم یا فن یا هنر به اوج خود می‌رسد. در اواسط سده بیستم و با احاطه مکتب مثبت‌گرایی (پازیتیویسم) بر فضای دانشگاهی جهان، نظریه‌های حسابداری مثبت‌گرایانه به ظهور می‌رسد. ضعفهای بنیادین نظریه‌های مثبت‌گرایانه در ظرف کمتر از ربع قرن آشکار می‌شود و حسابداری به تبع سایر محافل علمی وارد دنیای جدید جُستارهای فلسفی و نظری می‌شود. طرح حسابداری انتقادی یا امثال آن نشانه این تحول نظری در حسابداری است

  تعریف

  حسابداری عبارتست از مجموعه‌ای از اجزای به‌هم‌پیوسته در داخل یک سازمان یا موسسه که به جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه‌بندی، تلخیص رویدادهای مالی می‌نماید و اطلاعات را در قالب گزارشاتی در اختیار استفاده‌کننده‌گان درون سازمانی و برون سازمانی قرار می‌دهد.

  مراحل

  به طوری که از تعریف فن حسابداری بر می‌آید این فن دارای ۴ مرحله می‌باشد:

  1. ثبت فعالیتهای مالی

  2. طبقه بندی اقلام ثبت شده

  3. تلخیص اقلام

  4. تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده

   

  مفاهیم اصلی حسابداری

  مفاهیمی مثل بدهکار، بستانکار، تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی، دفتر کل، معین، تفضیلی و دفتر روزنامه از مفاهی بسیار پایه ای حسابداری است.

  معادله حسابداری

  داراییها = بدهیها+ حقوق صاحبان سرمایه

  دارایی

  اموال و حقوق مالی متعلق به هر موسسه ایی است که قابل تقویم به پول و دارای منافع آتی باشد مانند : موجودی نقدی، ملزومات، اثاثیه، ساختمان، حسابها و اسناد دریافتنی و ... دارایی ها را بر اساس ماهیت می توان دسته بندی کرد:داریی های جاری و دارای های ثابت.

  حسابداری در ایران

  حسابداری در ایران در حوزهٔ نظری تحت تأثیر جریانات پازیتیویسم رشد کمّی زیادی کرده‌است و پایه گذاری تحصیلات تکمیلی با این نگاه به حسابداری صورت گرفته و توسعه یافته‌است. با این وصف تعریفی از حسابداری در ایران غالب است که مضمون و محتوای آن صرف نظر از چینش یا تفاوت ظاهری الفاظ آن برای همه دانش آموختگان حسابداری ایران شناخته شده‌است. بر اساس این تعریف: حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، جمع آوری، ثبت، طبقه بندی، تلخیص، گزارشگری، و تحلیل رویدادهای مالی یک شخصیت اقتصادی در یک دوره مالی معین بر اساس واحد پول ملی. این تعریف ترجمهٔ کاملی است از تعاریف مختلفی که از حسابداری در عصر پازیتیویسم یعنی دهه‌های ۴۰ الی ۶۰ سده پیشین در دنیا رواج داشته‌است.

  سید حسن سجادی نژاد و همچنین اسماعیل عرفانی و دکتر عزیز نبوی از بنیانگذاران حرفه حسابداری در ایران به شمار می‌روند که با تأسیس مدرسه عالی حسابداری شرکت ملی نفت و موسسه عالی حسابداری توانستند بیش از ۶۰۰۰ دانش آموخته رشته‌های حسابداری و حسابداری دولتی و حسابرسی پرورش دهند.

  منبع: ویكی پدیا

 • نظرات() 
 • شنبه 6 اردیبهشت 1393

  دانلود پاورپوینت كتاب مدیریت مالی (۲) دانشگاه پیام نور

   

  دانلود پاورپوینت از سرور پرشین گیگ

 • نظرات() 
 • شنبه 6 اردیبهشت 1393

  دانلود پاورپوینت كتاب حسابداری مالیاتی دانشگاه پیام نور

   

  دانلود پاورپوینت از سرور پرشین گیگ

 • نظرات() 
 • شنبه 6 اردیبهشت 1393

  دانلود پاورپوینت كتاب حسابداری صنعتی (۳) دانشگاه پیام نور

   

  دانلود پاورپوینت از سرور پرشین گیگ

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  

  آخرین پست ها


  نویسندگان


  نظرسنجی

  • مطالب وبلاگ





  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  اَبر برچسبها


  ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو