دانلود پاورپوینت کتاب  تحقیق در عملیات (2){پژوهش عملیاتی (2)}  دانشگاه پیام نور

نام مولف کتاب: عادل آذر

تهیه شده توسط: عقیله حیدری

 

دانلود پاورپوینت از سرور پرشین گیگ