دانلود پاورپوینت کتاب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(2)دانشگاه پیام نور

نام مولف کتاب: لیـــدا فـــرخو 

 

دانلود پاورپوینت(از سرور پرشین گیگ) تهیه شده توسط: رحمت سلطانی

 

دانلود پاورپوینت(از سرور پرشین گیگ) تهیه شده توسط: اردوان میرزایی