دانلود پاورپوینت کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه پیام نور

نام مولف کتاب: یگانه موسوی جهرمی

تهیه شده توسط: دكتر محمد لشكری

 

دانلود پاورپوینت از سرور پرشین گیگ