نام کتاب:کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری

مولف:مهندس اکبر شیر کوند و ابوالفضل هدایتی آذر

ویراستار:دکتر احمد فراهانی

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:

 

کاربرد کامپیوتر در رشته های مدیریت و حسابداری