نرم افزار حاضر مجموعه لغات کتاب زبان تخصصی دو رشته حسابداری دانشگاه پیام نور می باشد.
سعی کردم بیشتر لغاتی که احتمال ناآشنایی با اون ها هست رو تو نرم افزار بیارم.
برای سهولت در خواندن لغات و سهولت در پی گیری مطالعات قبلی، هر بخش به بخش های کوچکتری تقسیم شده که حدود سی و چهار لغت در هر بخش وجود داره.
این نرم افزار می تواند در مکان های مختلف در کنار شما باشد و بدون آنکه کاغذ و کتابی با خود داشته باشید به مرور درس ها بپردازید.
این كتاب توسط حبیب جعفرپور، دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور آذرشهر تایپ و ترجمه شده است.امید است كه مورد استفاده دانشجویان عزیز قرار بگیره.
این نرم افزار فاقد هر گونه بد افزاری می باشد و مسئولیت استفاده از آن برعهده کاربر می باشد.

زبان تخصصی دو حسابداری مخصوص جاوا

 

زبان تخصصی دو حسابداری مخصوص اندروید