بانکها حق اعمال محرومیت(اعطای تسهیلات،افتتاح حساب وسایرخدمات بانکی) علیه مشتریان دارای چک برگشتی را ندارند.

جهت دریافت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اینجا کلیک کنید.